فعال کردن سرویس‌ها در لینوکس

مدیریت سرویس‌ها توسط systemctl

مدیریت سرویس‌ها توسط systemctl


ارسال تیکت جدید