تماس با ما

دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید، ما منتظر شنیدن از شما هستیم.

    تلفن: 09159612321
    ایمیل: info@linuxlearn.org

    مشهد – بلوار امامت – امامت 34 – آکادمی لینوکس لرن

    ساعت کاری ما:
    همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب