آموزش لینوکس

ما لینوکس لرن هستیم

ما اعتقاد داریم که دانش ماندگارترین ابزار تغییر است و می خواهیم با تمرکز بر گسترش سطوح آموزشی و استفاده هرچه بیشتر از این سیستم عامل ، نقش خود را در مسیر تغییر بازی کنیم . لینوکس لرن همان دانش لینوکس در دسترس همگان است و هدف ما رسیدن به روزی است که دانش لینوکس بدون واسطه ، در دسترس همگان باشد . ما خود را آغاز پایان آموزش سنتی در ایران و اولین قدم های شروع تعریف آینده از آموزش آنلاین می دانیم و باور داریم که ما می توانیم

  • فرار از تخیل شما
  • گسترش دانش شما
  • توسعه مهارت شما
  • سرمایه گذاری در قدرت خود
  • پایان آموزش سنتی

تیم لینوکس لرن