بررسی وضعیت یک سرویس

مدیریت سرویس‌ها توسط systemctl

مدیریت سرویس‌ها توسط systemctl


ارسال تیکت جدید