بارگذاری و راه اندازی مجدد سرویس‌ها

مدیریت سرویس‌ها توسط systemctl

مدیریت سرویس‌ها توسط systemctl


ارسال تیکت جدید