ریپازیتوری EPEL در توزیع های RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

ریپازیتوری EPEL در توزیع های RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x
در این پست می‌خوانید:

ریپازیتوری EPEL چیست ؟

EPEL مخفف Extra Packages for Enterprise Linux و در حقیقت یک مجموعه رایگان و open source میباشد و بر اساس پروژه ریپازیتوری توسط تیم فدورا ایجاد گشته که پکیج های نرم افزاری (add-on) صد درصد کیفیت بالا را برای توزیع های لینوکسی از جمله RHEL (Red Hat Enterprise Linux), CentOS و Scientific Linux فراهم آورده است.پروژه EPEL در حقیقت بخشی از RHEL/Centos نیست اما به منظور توزیع های اصلی لینوکسی طراحی گشته و تعداد زیادی از پکیج های Open Source همچون پکیج های Network, Sys admin, Programming, Monitoring و غیره را فراهم آورده است. اکثر پکیج های EPEL توسط repository فدورا نیز موجود هستند.

چرا از ریپازیتوری EPEL استفاده میکنیم :

میزان زیادی از پکیج های Open source که برای نصب از طریق yum فراهم آمدند.
ریپازیتوری EPEL صد درصد open source و رایگان میباشد.
شامل هیچ گونه پکیج core duplicate و همچنین هیچ گونه مشکلات سازگاری نمیباشد.
تمامی پکیج های EPEL برای فدورا نیز موجود هستند.

آموزش ریپازیتوری RepoForge روی توزیع های RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

نحوه فعال سازی ریپازیتوری EPEL روی RHEL/CentOS 7/6/5 :

در ابتدا شما باید با استفاده از دستور wget فایل مربوطه را دانلود و سپس با استفاده از دستور rpm آن را روی سیستم تان نصب کنید تا ریپازیتوری EPEL فعال شود. از لینک های زیر با استفاده از ورژن سیستم عامل تان استفاده کنید (مطمئن شوید که با کاربر root دستورات را اجرا میکنید).

## RHEL/CentOS 7 64-Bit ##
# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-7-5.noarch.rpm

## RHEL/CentOS 6 32-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

## RHEL/CentOS 6 64-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

## RHEL/CentOS 5 32-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm

## RHEL/CentOS 5 64-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm

## RHEL/CentOS 4 32-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/4/i386/epel-release-4-10.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-4-10.noarch.rpm

## RHEL/CentOS 4 64-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/4/x86_64/epel-release-4-10.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-4-10.noarch.rpm

نحوه بررسی ریپازیتوری EPEL :

برای اینکه بررسی کنیم آیا ریپازیتوری EPEL فعال شده یا خیر دستور زیر را اجرا میکنیم. به محض اینکه دستور را اجرا کردیم ریپازیتوری EPEL را خواهید دید :

# yum repolist

  نمونه خروجی:

Loaded plugins: downloadonly, fastestmirror, priorities
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: centos.aol.in
* epel: ftp.cuhk.edu.hk
* extras: centos.aol.in
* rpmforge: be.mirror.eurid.eu
* updates: centos.aol.in
Reducing CentOS-5 Testing to included packages only
Finished
1469 packages excluded due to repository priority protections
repo id                           repo name                                                      status
base                              CentOS-5 – Base                                               2,718+7
epel Extra Packages for Enterprise Linux 5 – i386 4,320+1,408
extras                            CentOS-5 – Extras                                              229+53
rpmforge                          Red Hat Enterprise 5 – RPMforge.net – dag                      11,251
repolist: 19,075

طریق استفاده از ریپازیتوری EPEL :

شما باید از دستور YUM برای سرچ و نصب پکیج ها استفاده کنید. برای مثال برای جستجو در مورد پکیج zabbix با استفاده از ریپازیتوری EPEL (بررسی اینکه آیا یک پکیج تحت ریپازیتوری EPEl موجود است یا خیر؟) دستور زیر را اجرا میکنیم :

# yum –enablerepo=epel info zabbix

نمونه خروجی:

Available Packages
Name       : zabbix
Arch       : i386
Version    : 1.4.7
Release    : 1.el5
Size       : 1.7 M
Repo : epel
Summary    : Open-source monitoring solution for your IT infrastructure
URL        : http://www.zabbix.com/
License    : GPL
Description: ZABBIX is software that monitors numerous parameters of a network.

و اکنون برای نصب پکیج zabbix با استفاده از ریپازیتوری EPEL و همچنین با استفاده از گزینه enablerepo=epel– از دستور زیر استفاده میکنیم :

# yum –enablerepo=epel install zabbix

توجه : فایل تنظیمات EPEL در مسیر /etc/yum.repos.d/epel.repo قرار دارد. به این شیوه شما میتوانید بینهایت پکیج های open source استاندارد را با استفاده از ریپازیتوری EPEL نصب کنید.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید