سفارشی سازی بوت لودر

گذاشتن رمز بر روی grub2

گذاشتن رمز بر روی grub2


ارسال تیکت جدید