ساخت یک فلش با قابلیت بوت

دستور dd در لینوکس

دستور dd در لینوکس


ارسال تیکت جدید