انواع volume ها در گلاستر استوریج

ایجاد storageClass از یک گلاستر استوریج در kubernetes

ایجاد storageClass از یک گلاستر استوریج در kubernetes

بررسی و ساخت گلاستر اف اس (Glusterfs)

بررسی و ساخت گلاستر اف اس (Glusterfs)


ارسال تیکت جدید