اضافه کردن پکیچ به فایل iso debian

ساخت ISO دبیان به صورت AutoInstall

ساخت ISO دبیان به صورت AutoInstall


ارسال تیکت جدید