ارسال لاگ های زیک و سوریکاتا به ELK

مانیتورینگ شبکه با ابزار Zeek و ELK

مانیتورینگ شبکه با ابزار Zeek و ELK


ارسال تیکت جدید