اتصال به kibana  و بررسی صحت ارتباط با elasticsearch

مانیتورینگ ELK چیست

مانیتورینگ ELK چیست


ارسال تیکت جدید