آسیب پذیری جدید کرنل لینوکس

آسیب پذیری جدید کرنل لینوکس
در این پست می‌خوانید:

کنونیکال برای رفع آسیب پذیری هسته ، هسته لینوکس دیگری که می تواند دسترسی ناخواسته به داده ها را در برخی از محیط ها فراهم کند را منتشر کرد، این به روزرسانی امنیتی هسته لینوکس جدید برای همه نسخه های پشتیبانی شده اوبونتو ارایه شده

آسیب پذیری امنیتی جدید (CVE-2020-28374) در پیاده سازی هدف LIO SCSI هسته لینوکس کشف شد.

با توجه به این مسئله امنیتی ، پیاده سازی هدف LIO SCSI نتوانست در برخی از درخواستهای XCOPY بررسی شناسائی کافی را انجام دهد ، به مهاجمی که به یک یا چند LUN در یک محیط چند فروشگاهی دسترسی دارد ، می تواند اطلاعات حساس را نشان دهد یا داده ها را اصلاح کند.

کنونیکال از همه کاربران اوبونتو می خواهد که توزیع خود را در اسرع وقت به نسخه های جدید هسته لینوکس که از قبل دررپوهای اصلی موجود است ، به روز کنند.
لیست به صورت زیر است


linux-image 5.8.0.38.42 for Ubuntu 20.10

linux-image 5.8.0-38.43~20.04.1 for Ubuntu 20.04.1 LTS
linux-image 5.4.0-62.70~18.04.1 for Ubuntu 18.04.5 LTS
linux-image 4.4.0-200.232 for Ubuntu 16.04.7 LTS
linux-image-lts-xenial 4.4.0.200.175 for Ubuntu 14.04 ESM

با دستور زیر از ورژن کرنا خودتپن باخبر بشین:

uname -r

برای بروزرسانی از دستورات زیر استفاده کنید:

supo apt-get update && sudo apt-get -y full-upgrade
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید