نصب استک LAMP روی Debian 11

نصب استک LAMP روی Debian 11

LAMP Stack مجموعه ای رایج از ابزارهای متن باز است که برای میزبانی وب سایت ها و برنامه های کاربردی در وب استفاده می شود. LAMP Stack یک پلت فرم توسعه وب است که از لینوکس به عنوان سیستم عامل ، Apache به عنوان سرور وب ، MariaDB/MySQL به عنوان سرور پایگاه داده و PHP به عنوان زبان برنامه نویسی استفاده می کند.

در این آموزش ، نحوه نصب پشته LAMP در Debian 11 را به شما نشان می دهیم.

 

پیش نیازها  : 

یک سرور با توزیع Debian 11
یک نام دامنه معتبر با IP سرور

نصب سرور Apache

بسته وب سرور Apache در مخزن پیش فرض Debian 11 گنجانده شده است. فقط با اجرای دستور زیر می توانید آن را نصب کنید:

apt-get install apache2 apache2-utils -y

برای استارت و فعال سازی سرویس آپاچی در حین بوت دستورات زیر را وارد کنید:

systemctl start apache2
systemctl enable apache2

همچنین می توانید وضعیت کامل Apache را با دستور زیر بررسی کنید:

 

apt-get install elinks
apache2ctl fullstatus

خروجی به صورت زیر است

 Apache Server Status for localhost (via ::1)
Server Version: Apache/2.4.48 (Debian)
Server MPM: prefork
Server Built: 2021-08-12T11:51:47
--------------------------------------------------------------------------
Current Time: Tuesday, 17-Aug-2021 09:29:41 UTC
Restart Time: Tuesday, 17-Aug-2021 09:29:33 UTC
Parent Server Config. Generation: 1
Parent Server MPM Generation: 0
Server uptime: 7 seconds
Server load: 0.05 0.01 0.00
Total accesses: 0 - Total Traffic: 0 kB - Total Duration: 0
CPU Usage: u.03 s.02 cu0 cs0 - .714% CPU load
0 requests/sec - 0 B/second
1 requests currently being processed, 4 idle workers

به طور پیشفرض سرویس آپاچی پورت ۸۰ را در  دست میگیرد
حال می توانید با باز کردن آدرس اینترنتی http: // your-server-ip ، صحت نصب آپاچی را بررسی کنید. شما باید صفحه آزمایشی آپاچی را مانند زیر مشاهده کنید:

نصب سرور MariaDB/Mysql

MariaDB یک سیستم مدیریت پایگاه داده است که برای ذخیره و مدیریت داده ها برای وب سایت استفاده می شود. با استفاده از دستور زیر می توانید آن را نصب کنید:

apt-get install mariadb-server mariadb-client -y

برای استارت و فعال سازی سرویس Mariadb در حین بوت دستورات زیر را وارد کنید:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

همچنین توصیه می شود نصب MariaDB خود را ایمن کرده و رمز عبور کاربر روت MariaDB را تعیین کنید. برای ایمن سازی نصب MariaDB می توانید اسکریپت mysql_secure_installation را اجرا کنید:

mysql_secure_installation

در ادامه از شما خواسته می شود که یک گذرواژه برای یوزر روت MariaDB تنظیم کنید ، کاربران ناشناس را حذف کنید ، ورود ریشه را از راه دور مجاز نکنید و پایگاه داده آزمایشی را مانند تصویر زیر حذف کنید:

Enter current password for root (enter for none): 
Change the root password? [Y/n] Y
New password: 
Re-enter new password: 
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

برای اتصال به شل MariaDB ، دستور زیر را اجرا کنید:

mysql -u root -p

نصب مفسر زبان پردازشی PHP

PHP زبان پردازشی است که برای ارائه برنامه های PHP در سرور وب استفاده می شود. به طور پیش فرض ، نسخه PHP موجود در Debian 11 ورژن PHP 7.4 است. می توانید PHP را با سایر افزونه های متداول با دستور زیر نصب کنید:

apt-get install php libapache2-mod-php php-cli php-mysql php-zip php-curl php-xml -y

برای مشاهده ورژن نصب شده php دستور زیر استفاده میشود

php -v 

output:
PHP 7.4.21 (cli) (built: Jul 2 2021 03:59:48) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.21, Copyright (c), by Zend Technologies

ساخت Virtual Host در Apache

در این مرحله ، پشته LAMP در سرور شما نصب شده است. حال ، باید یک فایل پیکربندی ویرچوال هاست Apache برای میزبانی یک برنامه ایجاد کنید.

در اینجا ، ما یک دایرکتوری example.com برای میزبانی صفحه PHP ایجاد می کنیم که می توانید آن را با دستور زیر ایجاد کنید:

در این قسمت دایرکتوری را ایجاد و حق دسترسی آن را اصلاح میکنیم

mkdir /var/www/html/example.com
chown -R www-data:www-data /var/www/html/example.com

در مرحله بعد ، یک فایل پیکربندی میزبان مجازی Apache با دستور زیر ایجاد کنید:

vim /etc/apache2/sites-available/example.com.conf

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName example.com
DocumentRoot /var/www/html/example.com
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

 

این فایل را ذخیره و در ادامه دستورات زیر را بزنید

a2ensite example.com.conf
a2dissite 000-default

 

برای تست پیکربندی آپاچی دستور زیر استفاده میشود

apache2ctl configtest
Syntax OK

سپس سرویس آپاچی را ریلود یا ریستارت میکنیم.

حال به صورت اتوماتیک سرور فایل های پی اچ پی رو هم توسط ماژول نصب شده روی آپاچی هندل میکند
بعضا شما میتوانید از php-fpm استفاده کنید که مانند سرویس نصب شده و از طریق سوکت یا آدرس 127.0.0.1:9000 قایل دسترس است و میبایست توی تنظیمات آپاچی این را لحاظ بکنیم.

 

امیدوارم مفید بوده باشه با حق

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید