فعال و غیر فعال کردن سرویس‌ها

مدیریت سرویس‌ها توسط systemctl

مدیریت سرویس‌ها توسط systemctl


ارسال تیکت جدید