پذیرش انواع پروژه های شخصی/دانشگاهی و شرکتی در زمینه های Sysadmin , DevOps و Cloud – برای اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.